onsdag 5 juli 2017

Jag var precis som du

Hur lever ett inbördeskrig kvar i dem som drabbats  är frågan som tas upp i  journalisten Negra Efendics bok  "Jag var precis som du”.

Boken är tvådelad. Den är dels en berättelse om författarens egna upplevelser som flykting, dels ett försök till att hitta en förklaring till vad som har hänt.

Författaren föddes i en by i Bosnien. Vid tolv års ålder fick hon uppleva hur kriget bröt ut i hennes eget  land och hur byn utsattes för etnisk rensning. En flykt var oundviklig och Negra hamnade med sin familj som krigsflykting på en plats i Sverige där det ibland brann kors utanför flyktingförläggningen  och där hon i skolan  trakasserades av rasistiska skinheads. Hon skrev en skoluppgift om rasismen hon mötte, det blev en insändare i en tidning, en debatt väcktes och hon fick skriva mer. Hon blev journalist.

I bokens andra del följer Negra  sina egna spår bakåt i tiden. Nu är hon den vuxne journalisten på Svenska Dagbladet som ställer frågor, som söker källor både i Sverige och i Bosnien. Svaren hon får är antingen obegripliga eller inga alls..

"Jag var precis som du" är en sorglig bok om människor som tvingats offra de liv som de hade sett fram emot. Det är också en bok om styrka  att hitta ett nytt liv, att trots allt som har skett känna att det finns ett hopp inför framtiden.


Lena Olsson-Zylberstein

PS: Negras sommarprat i P1 26/6 i år hittar du här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar