torsdag 15 juni 2017

Vända hem - roman från Ghana

Den här boken, som har fått många lovord under våren, tar avstamp i 1700-talets Guldkusten, dagens Ghana. Två halvsystrar, som inte känner till varandra, hamnar i samma brittiska fort. Den ena gifter sig med den engelske guvernören och känner inte till – eller kanske anar?- fängelsehålorna i fortet där, bland hundratals andra, hennes halvsyster väntar på att skeppas iväg till bomullsfälten i amerikanska Södern som slavar. Sedan följer historien de två kvinnornas ättlingar ända fram till nutid och den rasism som vi lever med idag.
Slaveriet påverkar inte bara de som blir slavar utan även de som blir kvar på den afrikanska kontinenten. Författaren tar upp frågan om vem man är om inte riktigt hör hemma någonstans: varken på platsen där man föddes, eller där man hamnat. Kan minnen leva kvar genom generationer, kan man ärva trauman, skuld och sorg som man själv aldrig upplevt? Och finns det ett hem att vända tillbaka till, när alla platser bär på ett sår?

Man får korta bilder från varje ”länk” i släkthistorierna. Yaa Gyasi bor numera i Kalifornien och är född i Ghana.

Maria A

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar