torsdag 13 juni 2013

Pressrelease om det nya biblioteket!

Kul information för alla:-) Läs gärna//Elisabeth


En kulturarena med växande besöksantal.

En bit in i juni kan det konstateras att Lidköpings allra nyaste kulturarena med Lidköpings bibliotek, Lidköpings konsthall och Skaraborgs Föreningsarkiv har blivit en besökarframgång. Lidköpings nya bibliotek haft en succévår. I få städer har ett bibliotek haft så stort fokus på sig och efter en lång och engagerad dialog i staden öppnade äntligen biblioteket den 28 januari. De första veckorna märktes folks nyfikenhet för det nya biblioteket tydligt och antalet besök slog alla förhoppningar. Ambitionen med det nya biblioteket var att bygga en mötesplats och tillsammans med de andra verksamheterna i huset skapa en kulturarena som tidigare inte funnits i Lidköping. Sett till besökssiffrorna så har Lidköpingsborna tagit detta till sitt hjärta. Under perioden fram till 5/6 räknades 111 399 besök vilket går att jämföra med förra årets 81223 besök under samma period. En ökning med ca 37%.
Förväntningarna på biblioteket har verkligen skruvats upp och det märks i huset att besökarna använder biblioteket på ett annorlunda sätt än tidigare. Biblioteket har blivit ett öppet vardagsrum dit alla är välkomna. Där sitter folk och läser eller jobbar, fikar och pratar, eller så tar de del av något av alla de arrangemang som genomförs på biblioteket. Under våren har där varit ett brett utbud av föreläsningar, filmvisningar, utställningar, litteraturkvällar, skrivverksamhet, sagostunder, författarebesök, musik… Personalen på biblioteket har aldrig upplevt trycket som större och tycker det är fantastiskt roligt att få möta det behov som finns. Lidköpings bibliotek har också vänt den trend av sjunkande utlån på biblioteken i landet som det rapporterats om i media den senaste tiden. I Lidköping ökar utlånen och framförallt har det märkts på tidskriftsavdelningen där utlånen fördubblats jämfört med förra året.
Lidköpings nya bibliotek väcker också uppmärksamhet runt om i landet och det är många bibliotek från olika delar av landet som varit här på studiebesök under våren. Lidköping inspirerar biblioteksutveckling över hela Sverige.
Men i den kulturarena som vuxit fram på Stenportsgatan finns som sagt var inte bara biblioteket. Här finns också Lidköpings Konsthall och Skaraborgs föreningsarkiv.
Även konsthallen har rivstartat i sina nya lokaler under året. Här visas intressanta och spännande konstutställningar. Vårens verksamhet har nått rekordmånga besökare och verksamheten har visat på en varierat utställningsprogram. Först ut var en konstutställning arrangerad av Lidköpings konstförening där den internationellt kända Lidköpingskonstnären Andreas Eriksson ställde ut. Under våren har också Formakademin och Skapande skola ställt ut. Nu närmast visar Lidköpings kommun en sommarutställning kring Surrealismen. Konsthallen har blivit och ska ytterligare utvecklas till en levande mötesplats för konst av vitt skilda slag.

Enligt Elisabeth Ericsson på Skaraborgs föreningsarkiv når de nu ut till helt nya grupper av besökare och fler och fler upptäcker den skatt arkivet ruvar på. Uppskattningsvis har arkivet tredubblat sitt besöksantal under våren och lockar besökare från hela Skaraborg hit till Lidköping.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar